در حال نمایش یک نتیجه

شیر پکیجی یک سر مغزی 40 سانتی 3/4 کهن

تماس بگیرید
ویژگی های محصول: 1) مهـره و سردنده برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل 2) تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران 3) سرشیلنگى برنجى اکستروژن 4)بوش استیل304 و برنجى 5) روکش سیم استیل