هرچند شوان از سال 1397 فعالیت خود را تحت این برند آغاز نمود، اما پیشینه ای بیش از 30 سال را در عرصه صنعت شیرسازی دارد .

شوان، حفظ و کنترل و افزایش مداوم کیفیت محصولات را به عنوان اصلی مهم پذیرفته و همواره در جستجوی مسیری برای جلب رضایت مصرف کنندگان است.
برای شوان، صنعت به مثابه رودی خروشان است. مسیری که باید در نهایت دقت و قدرت پیموده شود. شوان صنعت شیر سازی را تلفیقی از نیاز بازار، مصرف بهینه آب و هنر مهندسان صنعتگر دانسته و استفاده از به روزترین صنایع و طراحی ها را وظیفه ی خود در این مسیر تلقی میکند . در نگاه شوان محصول تنها یک نام دارد ، کیفیت….

در حال نمایش 7 نتیجه